Își propune să vină ca o alternativă la nivel național pentru registrele genealogice.

Context

Ameliorarea genetică a efectivelor de taurine reprezintă o activitate cu caracter prioritar în strategia de dezvoltare a zootehniei și se realizează prin lucrări de selecție, efectuate pe baza controlului oficial al performanțelor și de reproducție dirijată, cu precădere prin însămânțări artificiale.

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, aplicarea Regulamentelor Europene devine obligatorie, înlocuind legislația națională referitoare la acordarea ajutoarelor de stat pentru susținerea activității de ameliorare.

Ce este Bovgenetic?

Sistem informatic online necesar gestionării registrului genealogic folosit ca instrument pentru centralizarea datelor din controlul oficial al producției de lapte și estimarea valorii de ameliorare al bovinelor care ajută la:
- gestionarea, menținerea și creșterea purități rasei, care este bazată atât pe cunoașterea ascendenței în principal, cât și a caracterelor rasiale, procese destinate ameliorării genetice a caracterelor de producție și exploatare.
- evidența într-o bază de date a identităților animalelor, ascendența acestora (identitate tata și mama), rasa, procentul de sânge, valorile caracterelor (performanțle de reproducție, producție și exterior), care exprima starea efectivului de animale considerat la un moment dat. (eliberare certificate de origine)
- înregistrarea datelor de producție, reproducție și exterior, inclusiv date circumstanțiale, ca suport al activității de ameliorare genetică a animalelor.
- înregistrarea documentelor primare și din Controlul Oficial de Productie (COP), care au ca reper normele metodologice elaborate și publicate de ICAR (International Committee for Animal Recording, http://www.icar.org/).

NOTA: Activitatea de ameliorare genetică a efectivelor cuprinse în Registrul genealogic se face în conformitate cu Programul de Ameliorare definit pe rasa.

Pentru caractere cantitative (cantitatea de lapte / grăsime / proteina, etc) se estimează, pe baza informatiilor înscrise în Baza de Date (performanțe, date de înrudire și informații despre mediu), valoarea de ameliorare (breeding value), prin procedee recunoscute, conform recomandarilor ICAR.

Obiective:

Având în vedere, pe de o parte, tendințele și orientarile pe plan mondial în creșterea și exploatarea taurinelor, iar pe de alta parte, circumstanțele naturale și economice favorabile creșterii acestei specii în țara noastră, precum și necesitățile consumului intern de lapte de vacă, ameliorarea rasei vizează următoarele obiective:

-profitabilitatea și productivitatea vacilor;
-producție mare de lapte și rata de creștere bună;
-capacitate mare de ingerare a hranei, sănătate și fertilitate bună;
-membre puternice;
-ușurința mulsului

De ce BovGenetic?

- ușor de utilizat
- posibilitatea de achiziționare a licenței pe diferite pachete standard
- oferirea și includerea mai multor funcționalități și servicii într-o singură platformă, menită să vină în sprijinul fermierilor pentru a reuși să realizeze un management eficient și productiv al fermei
- respectă standardele ICAR
- oferă suport și consultață
- îmbunătățește potențialului de producție al rasei
- reprezintă un mijloc/intrument important pentru creșterea veniturilor fermierilor
- orientată în permanență spre a satisface și a se adapta la nevoile beneficiarilor
- utilizarea ultimilor tehnologi și limbaje de programare